SOLOT

Ramon Prats – Bateria

Què és SOLOT?
Solot és un concert de bateria sola, i consta bàsicament d’un sol solo.

Quin és el procés de creació musical que apliques a SOLOT, quin són els elements sonors/rítmics que més t’obsessionen?
El procés de creació o el mètode de treball del Solot ha passat per diferents etapes. Al començament simplement em proposava fer un solo llarg fins que vaig veure que el principal repte que se’m plantejava era la conducció de les idees. En un temps tan llarg el discurs musical ha de tenir una coherència especial per tenir un fil conductor, encara que no sigui perceptible per l’oient de manera explícita. Per treballar això, em forçava a fer un Solot cada dia, però acotant elements, per guanyar registres i per treure el màxim de partit de les idees o motius que em sortíen. De maneres de fer un discurs així, n’hi ha moltes: pots fer-ho amb textures, amb dinàmiques, amb timbres, amb ritmes,… Jo no he volgut especialitzar-me en cap cosa, sinó que m’he centrat en la conducció en sí, en el fet de crear aquesta coherència independentment de quin sigui el fil conductor.

+ info

image.jpeg